Lakeland United Methodist Church
Wednesday, February 19, 2020
 
 
 80 West Main Street - P.O. Box 7  Lakeland Georgia 31635 
Phone:  229-482-3574
 
Sunday Worship Times
 
Sunday School (for all ages) - 9:45 am

Blended Traditional Worship - 11:00 am
 
Wonderful Wednesday Meal & Programs - 6:00 pm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lakelandumc is on Mixlr